Skip Navigation Linkspfuk_finp_kohajda

Presentace


1. seminář (11.10.2017)

2. seminář (18.10.2017)

3. seminář (25.10.2017)

4. seminář (1.11.2017)

5. seminář (8.11.2017)

6. seminář (15.11.2017)

7. seminář (22.11.2017)

8. seminář (29.11.2017)

9. seminář (6.12.2017)

10. seminář (13.12.2017)

Dokumenty


Odkazy

Katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
Ministerstvo financí ČR

PF UK_logo.jpg 

Právnická fakulta UK

Finanční právo

***

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 2 vyučovaného v zimním semestru akademického roku 2017/2018 v seminárních skupinách Michaela Kohajdy. 

Program seminářů zimního semestru

 

DATUM​TÉMA SEMINÁŘE
​11. 10. 2017​Úvodní seminář, úvod do daňového práva.
​18. 10. 2017​Správa daní a daňové řízení – Finanční správa a Celní správa, daňové subjekty, daňové řízení.
​25. 10. 2017​Správa daní a daňové řízení – daňové řízení a judikatura.
​1. 11. 2017​Daně z příjmů – úvod, legislativa DPPO, odpisy, společná ustanovení.
​8. 11. 2017​Daně z příjmů – teorie a legislativa DPFO.
​15. 11. 2017​Daně z příjmů – počítání příkladů DPFO a vyplňování DP.
​22. 11. 2017​Daň z nemovitých věcí – teorie, legislativa, judikatura a příklady.
​29. 11. 2017​Daň z nabytí nemovitých věcí – teorie, legislativa a příklady. Úvod do nepřímých daní – společná teorie.
​6. 12. 2017​Daň z přidané hodnoty, spotřební daně, energetické (ekologické) daně – legislativa a judikatura.
​13. 12. 2017​Poplatkové právo – legislativa, příklady a judikatura.
​20. 12. 2017​Vánoční seminární test.
​3. 1. 2018​Vyhodnocení vánočního seminárního testu.


Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo 2, který je zakončen kombinovanou zkouškou:

  • 1. alternativa splnění její písemné části - písemnou část lze nahradit aktivní účastí na seminářích s řádnou prezencí na seminářích, tj. do 13. prosince 2017 (včetně) je možné mít nejvýše dvě absence, a následné úspěšné složení vánočního seminárního testu dne 20. prosince 2017, nebo
  • 2. alternativa splnění její písemné části - úspěšné složení celokatederního písemného testu. 

Doporučená literatura:

  • BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. (Nová kniha k výuce finančního práva by měla vyjít během podzimu 2017!)
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6. 
  • sbírka aktuálních daňových zákonů

TOPlist