Skip Navigation Linkspfuk_finp_kohajda

PF UK_logo.jpg 

Právnická fakulta UK

Finanční právo

***

Na této stránce studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy naleznou aktuální studijní materiály a pokyny k předmětu Finanční právo 1 vyučovaného v letním semestru akademického roku 2016/2017 v seminárních skupinách Michaela Kohajdy. 

VÝSLEDKY STUDENTŮ

Program seminářů letního semestru

 

DATUM​TÉMA SEMINÁŘE
​1. 3. 2017​Úvod do předmětu Finanční právo. Pojem finance, finanční činnost, systém a členění finančního práva.
​8. 3. 2017​Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky. Prvky finančněprávních vztahů, subjekty finančněprávních vztahů.
​15. 3. 2017​ČNB, její postavení, funkce a činnost, ústavněprávní základy. Bankovní rada.
​22. 3. 2017​Bankovní systém a komerční bankovnictví. Finanční arbitr.
​29. 3. 2017​Měnově-politické nástroje ČNB. Evropská hospodářská a měnová unie. Devizové právo.
5. 4. 2017​Finanční trh, subjekty finančního trhu a finanční instrumenty. Dohled nad finančním trhem.
​12. 4. 2017Podnikání na kapitálovém trhu. Investiční společnosti a investiční fondy.
19. 4. 2017​Rozpočtové právo. Státní rozpočet, státní fondy a místní rozpočty.
26. 4. 2017Rozpočtový proces státního rozpočtu. Finanční kontrola.
​3. 5. 2017​Hotovostní platební styk. Bezhotovostní platební styk. Platební služby.
​10. 5. 2017​Seminární test.
​17. 5. 2017Rektorský den. (Zápočty budou uděleny jiný den tohoto týdne.).


Podmínky úspěšného absolvování předmětu Finanční právo 1, který je zakončen zápočtem:

  1. alternativa: aktivní účast na seminářích s prezencí na seminářích, tj. do 3. 5. 2017 (včetně) je možné mít nejvýše dvě absence a úspěšné složení seminárního testu dne 10. 5. 2017,
    nebo
  2. alternativa: úspěšné složení celokatederního testu.

Doporučená literatura:

  • BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha : C. H. Beck, 2012.
  • VYBÍRAL, Roman et al. Praktikum Finanční právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6. 

TOPlist